+48 883 544 622

biuro@energoekspert.com.pl

ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

Energoekspert jest powstałą w 1995 roku firma konsultingową oraz inżynierską. Trzon zespołu stanowią specjaliści o gruntownym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Zajmujemy się analizą systemów ciepłowniczych w kontekście ich modernizacji oraz eliminacji istniejących lokalnych nieefektywnych urządzeń grzewczych i pieców indywidualnych oraz zastąpienie ich nowoczesnym systemem ciepłowniczym zasilanym
z elektrociepłowni lub z nowoczesnej kotłowni.

Zajmujemy się systemem zbierania i przetwarzania danych dla podstawowych systemów infrastruktury technicznej i gruntów. Dane zebrane i przetworzone przez firmę wykorzystywane są w zagadnieniach ekologicznych, energetycznych, ciepłowniczych, gospodarki przestrzennej i innych. Energoekspert dysponuje aktualną i ciągle aktualizowaną bazą danych o systemach energetycznych wybranych miast Polski, a w szczególności pełną bazą danych systemów ciepłowniczych aglomeracji górnośląskiej