+48 883 544 622

biuro@energoekspert.com.pl

ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej, przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

Modernizacja systemu zaopatrzenia Miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowiniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie

Wariantowa koncepcja przebudowy źródła ciepła PEC Wyszków

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu

Opracowanie operatu szacunkowego Wyceny Ciepłowni Zasanie w Przemyślu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koninie

Przebudowa systemu ciepłowniczego Miasta Konina

Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Wsparcie w procesie naboru i oceny projektów w ramach Programu Operacjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Gmina Miasto Sosnowiec

Wykonanie aktualizacji „Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wykonanie opracowania pn. Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego

Urząd Miejski w Jaworznie

Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej o długości około 7 657 m