Kontakt

ENERGOEKSPERT Sp. z o.o.

40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a

NIP: 634-10-21-696

REGON: 272775990

Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000176473

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Telefon SEKRETARIAT:
+48 32 351 36 70
+48 32 250 63 23

e-mail:
biuro@energoekspert.com.pl